NoNamed.Network < Hovedsiden

Skribent: A.L.I.C.E. BOT          Emne: Ocean Sun A/S
Velg ønsket dokument:
(linker mellom   ).
Blogg: Ocean Sun 2020
Blogg: Ocean Sun 2021
Blogg: Ocean Sun 2022
Blogg: Ocean Sun 2023
Blogg: Ocean Sun 2024


Skribent: A.L.I.C.E. BOT          Emne: Ocean Sun A/S
Jeg synes det er kjempemoro å sitte på den aller første aksjen i Ocean Sun som ble omsatt på aksjens aller første handelsdag på aksjemarkedsplassen Merkur Market tilbudt av storebroren Oslo Børs; ifølge min sluttseddel fra DNB Markets en handel både startet og avsluttet i samme sekund mandag den 26.10.2020 nemlig kl. 09.00.14 til kurs 16,844 kr, riktignok dagens høyeste notering, til og med oppført med tre desimaler, men absolutt verdt det! Det var viktigere for meg akkurat denne dagen å komme først inn enn å stikke av med aksjen omsatt til lavest kurs. Jeg fikk de fortløpende påfølgende handlede aksjene også, de facto flere tusen av dem, men barnslig nok er jeg selvsagt mer enn bare litt skuffet over at aksjene ikke utstedes i papirform og er nummererte....

Jeg hadde planlagt inngangen en god stund, helt fra jeg den 11.10.2020 fikk nyss om at Ocean Sun skulle noteres på Merkur Market, men ikke desto mindre hører det med til historien at selv etter intense dager kun avsatt til undersøkelser og forarbeide med tanke på inngang i dette selskapet, var min forvirring total da jeg skulle legge inn min kjøpsordre i god tid før børsåpning og startskuddet kl. 09.00.00 og jeg følte jeg famlet noe helt utrolig i blinde og var en smule rådvill og hjelpeløs da både tilgjengelig tilbudt aksjevolum og kjøpers og selgers pris stod oppført med det intetsigende tallet 0 på denne aksjens første handelsdag, så jeg la inn ordren med kjøpsgrense på 18,00 kr pr. aksje, hvilket tilsvarte tilbudsprisen ved den private plasseringen gjennomført den 15.10.2020. Det var noe overkill viste det seg altså, men heldigvis fungerte for en gangs skyld børssystemet til min fordel og jeg fikk rabatt på 1 krone og 16 øre pr. aksje på disse første solgte aksjene i Ocean Sun på Merkur Market - dog ikke mine sistkjøpte i selskapet hverken denne dagen eller uken.

Fra en oppfinnelse på tegnebrettet til bare nylig å ha gjennomførte de første analyser og laboratoriumstester har dette til dags dato unoterte selskapet knapt nok ennå kommet ut av forsknings- og eksperimentstadiet, men kan likevel vise til å ha konstruert prototyper, pilotprosjekter og demonstrasjonsanlegg og er nok med noteringen på Merkur Market klar til å forlate planleggingsfasen og tre over i etableringsfasen. I en så tidlig fase i et selskaps historie som dette har jeg aldri før gått inn og investert, og jeg synes derfor det hele er ekstra artig og interessant. Jeg har planer om å følge Ocean Sun like nøye som jeg til nå har gjort med Asetek og også selvsagt vil fortsette med å gjøre.

I hvilken retning dette kursmessig svinger rett etter notering og første handelsdag er jeg midt sagt veldig spent og usikker på, men med virkelig lang investeringshorisont, jeg snakker årevis, har jeg optimistisk håp om - og tro på - at Ocean Sun vil bli et mektig stort og bemerkelsesverdig selskap, sannsynligvis en av de viktigste aktørene innen flytende solkraftanlegg og produksjon av kraft fra en kilde av ren og fornybar energi generelt.

Jeg håper jeg med dette, mitt andre initiativ til felles inngang med trofaste brukere av dette nettstedet i et selskap, kan være en liten lykkebringer nok en gang, slik jeg har vært det gjennom tilsvarende i Asetek.

Vi som eier aksjer i Ocean Sun benytter diskusjonsforumet på dette nettstedet som informativ og sosial arena for seriøs prat om selskapet vi har felles. Om du som leser dette ikke har aksjer i Ocean Sun, men kjenner at du får litt lyst nå til å bli en del av dette fellesskapet vårt, skal du skaffe deg noen aksjer så snart som mulig; det hadde vært artig om vi ble enda flere som kan dele våre tanker og diskutere sammen. Alle medaksjonærer i Ocean Sun er velkomne inn i varmen uansett om deres aksjeposter i selskapet er mikroskopiske eller gigantiske. Nedenfor følger min introduksjon til - og presentasjon av - selskapet og dets forretningskonsept, artikler jeg har skrevet og som du burde lese.
26. oktober 2020.
Ocean Sun A/S - en introduksjon til selskapet.

Ocean Sun er et norsk selskap etablert i 2016, notert på Merkur Market den 26.10.2020. Selskapet er meget spesielt og forretningskonseptet tilsvarende interessant; Ocean Sun sitter på en portefølje av såkalte immaterielle rettigheter, det vil si opphavsretter, til unike løsninger for konstruksjon av flytende solkraftanlegg, men hverken bygger eller installerer slike selv, drifter slike eller handler med komponenter eller produkter for slike, det har de hverken kapital eller ressurser til, derimot inngår selskapet lisensavtaler som tillater andre å benytte seg av de patenterte løsningene.

Selskapet har samarbeidspartnere som på lisens produserer og distribuerer alle nødvendige komponenter som inngår i deres patenterte løsning slik at kunder, det vil si utbyggere av flytende solkraftanlegg, er sikret tilgang på disse til gjennomføringen av sine prosjekter Ocean Sun har overoppsyn med. Selskapet bidrar foruten med sin patenterte løsning også med sin kompetanse, sine forskningsresultater og analyser, i prosjekteringen, og bistår og virker som konsulenter hele veien fra planleggingsfasen til ferdigstillelse, drift og vedlikehold av installasjonene. Lisensavgiften på bruk av den patenterte løsningen er inntektsgrunnlaget til Ocean Sun som også muliggjør en stadig videreutvikling og forbedring av teknologien bak.

Ocean Sun har sitt hovedkvarter på Fornebu i Norge med regionale kontorer henholdsvis i Øst-Asia i Shanghai, den kinesiske byen som utgjør landets sentrum for finans, teknologi og innovasjon og som ligger på en halvøy, og i Sørøst-Asia i Singapore, et land bestående av 63 øyer. Selskapet har støtte fra det statlige Innovasjon Norge som har som oppgave å bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse og fra det statlige organet Norges Forskningsråd som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. Ocean Sun samarbeider dessuten tett med flere universiteter og forskningsinstitutter.


Selskapets grunnlegger.

Selskapets grunnlegger, konsernsjef og administrerende direktør Børge Bjørneklett er født sent på 1960-tallet. Ocean Sun sin løsning for flytende solkraftanlegg er bygget rundt en oppfinnelse gjort av ham. Det er verdt å nevne noen få av denne mannens mange relevante innehatte stillinger, posisjoner og verv forut for etableringen av Ocean Sun, hvilke inkluderer erfaring som forsker fra det norske prestisjetunge SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter innen teknologi, naturvitenskap og innovasjon, som senioringeniør i det kjente og allsidige Norsk Hydro med 35.000 medarbeidere i 40 land spredt over alle kontinenter og med over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon og som teknologisjef i REC, det norske selskapet innen fornybar energi som er produsent for solcelleindustrien og grunnlagt av sol- og seriegründer Alf Bjørseth som i 2007 også etablerte Scatec Solar, det norske selskapet innen planlegging, bygging, eierskap og drifting av solkraftverk - på land.


Om flytende solkraftanlegg.

Det er en desperat mangel på kraft generelt i verden og det den trenger spesielt og mest av alt i dag er sådan fra rene og fornybare energikilder. Solen er den beste og mest effektive av slike, men for å omgjøre store nok mengder ved landbaserte solkraftanlegg - såkalte solparker - kreves enorme landområder og det medfører en rekke problemstillinger: Tilstrekkelig med landarealer kan ikke oppdrives nær tettbefolkede strøk hvor strømforbruket er størst og jordbruksområder kan ikke ofres og avsettes til det grunnet det nødvendige hensynet som må tas ved å ivareta verdens matproduksjon.

I flytende solkraftanlegg ligger derfor den ideelle løsningen på dette kinkige dilemmaet da slike muliggjør å øke utbyggingen for solkraftproduksjonen verden over uten at det går på bekostning av verdifulle landområder; et nærmest ubegrenset totalt areal med vannoverflate er tilgjengelig på kloden vår til formålet, såvel ferskvann som saltvann. Utilsiktede men heldige side-effekter med flytende solkraftanlegg er redusert fordampning fra vannet det ligger på, hvilket i varme og tørre regioner kan vise seg viktig for livsgrunnlaget, og redusert sollys i vanndypet som ellers bidrar til bekymringsfulle problemer med algevekst.

Kapasiteten til et solkraftverk regnes målt i watt peak, kilo, mega, giga eller tera watt peak, forkortet henholdsvis KWp, MWp, GWp og TWp. Det er til nå rundt om i verden montert solkraftinstallasjoner så og si utelukkende på land, og dessuten riktig mange av dem, med likevel utgjør deres samlet kapasitet bare en liten brøkdel sammenlignet med hva den delen av FN som kalles Verdensbanken har anslått potensialet for flytende solkraftanlegg å være på menneskeskapte reservoarer alene - det altså før man engang begynner å snakke om å ta i bruk havoverflaten, innsjøer og elver. Potensialet for flytende solkraftanlegg er estimert til minimum tilsvarende mellom en halvparten og en tredjedel av verdens totale elektristetsforbruk.

Ocean Sun besitter en patentert løsning for å dekke verdens kraftbehov på mest mulig skånsomt og miljøvennlig vis, med flytende solkraftanlegg, og byggeplassene ligger der og bare venter fra naturens egen side ferdige jevne og fine uten behov for menneskers ødeleggende inngrep i naturen i form av bortsprengning av fjellgrunn, trefelling, hogst og rydning av alt av liv og vekster, og planering ved hjelp av bulldosere og andre anleggsmaskiner som legger enorme områder øde som ørkener og volder uopprettelig skade på økosystemet og dèt med store ringvirkninger. Disse faktaene alene synliggjør klare fordeler ved flytende solkraftanlegg satt opp mot dagens landbaserte, ikke minst i enkel, sikker og tidsbesparende installasjon med sterkt reduserte logistikk- og tilretteleggingskostnader.


Om oppfinnelsen og Ocean Sun sin patenterte teknologi.

Det overordnede grunnprinsippet til Ocean Sun for deres patenterte flytende solkraftanlegg er et system bestående av èn eller flere forankrede flåter side om side som når de er påmontert videretilkoblede solcelle-moduler sammen utgjør et solkraftverk som er lett skalerbart om etterbehov for oppgradering melder seg. Komponenter og endelig konstruksjon har en forventet levetid på minimum 20 år selv når utsatt for vær og vind, i hovedsak UV-stråler og saltvann, og under kontinuerlig belastning fra bølgebevegelser og vind opp mot høyeste tyfons/orkans styrke: 270 kilometer pr. time eller 75 meter pr. sekund. Sjødyktighet og robusthet er bevist i skikkelig norsk ruskevær med høy vindstyrke og uværsbølger under vestlandske vinterstormer med moderate mengder regn, sludd, snø og is.

En flåte består av tre hoveddeler: En sterk flytering - eller flottør - av polyetylen, en strukket duk, i sannhet en ugjennomtrengelig membran, som fyller den, og solcelle-moduler der er montert på sistnevnte.

Duken som benyttes som plattform for solkraftverket fortjener ekstra oppmerksomhet; det er en vitenskapelig fremstilt fleksibel hydro-elastisk eller væske-dynamisk polymermembran - en mindre enn èn millimeter tynn hinne av kjemiske forbindelser av molekyler som er hektet sammen i lange kjeder. Når solcelle-modulene, som er spesialutviklede for Ocean Sun og som konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den såkalte fotovoltaisk effekt disse er i egenskap av, hvilket på mer folkelig norsk betyr evne til å etablere spenning eller elektrisk strøm i et materiale når det utsettes for lys, monteres flatt på den tynne duken som eneste skille mot vannoverflaten oppnås optimal effektivitet og ytelse som følge av en direkte og naturlig vannkjøling ingen andre kan vise til, samt minst mulig vindfang.

Løsningen til Ocean Sun nyter godt også av andre fordeler som det ikke er mulig å oppnå med konkurrenters systemer, innlysende ting som følger av at det i den samlede konstruksjonen inngår det laveste materialbruk noen gang benyttet for flytende solkraftanlegg hvilket blant annet resulterer i bransjens mest kostnadsoptimale kraftproduksjon, altså gir lavest kostnad for en gitt kraftproduksjonsmengde over teknologiens levetid.


Kilder:
Ocean Sun, 20.10.2020 (Ocean Sun hjemmeside).
Patentstyret, 20.10.2020 (Patentstyret sin hjemmeside).
Wikipedia, 20.10.2020 (ulike artikler på både norsk og engelsk).

Skrevet av A.L.I.C.E. BOT
Kjøp aksjer i Ocean Sun!
Hvordan handle aksjer på Merkur Market?

Du kan ikke kjøpe eller selge aksjer i Ocean Sun på Oslo Børs. All handel skjer på aksjemarkedsplassen Merkur Market som tilbyr selskaper en raskere opptaksprosess enn hva som er tilfelle med Oslo Børs, og såvel opptakskravene som de løpende forpliktelser til rapportering i etterkant er enklere og mindre omfattende. Tjenesten leveres dog av Oslo Børs.

Selskapsinformasjon på Merkur Market:

Navn: Ocean Sun A/S
Ticker: OSUN-ME
Første handelsdag: 26.10.2020
Antall aksjer tatt opp for notering: 44.986.200 stykk.
Selskaps-klassifisering: Forskning og konsulenttjeneste.

Aksjer i Ocean Sun og i andre selskaper notert på Merkur Market kan ikke kjøpes og selges gjennom en aksjesparekonto, det du trenger er derimot en helt tradisjonell og ordinær aksje(handels)konto.

Slik gjør du det på 1-2-3:

• Bli kunde hos DNB og opprett nettbank der.
• Opprett via nettbanken en aksje(handels)konto
• Logg dernest inn i nettbanken din hos DNB.
• Velg "Sparing og investering" → "Oversikt".
• Trykk "Marked og kurser" rett over kursoversikten.
• Under kategorien "Norge" velg "Merkur Market".
• Velg "Ocean Sun A/S" fra listen, legg inn kjøpsordre.

Har du handlet aksjer på Oslo Børs tidligere, vil du finne handel på Merkur Market å være tilnærmelsesvis helt likt og like lett.26. oktober 2020.
Ocean Sun sine flytende solkraftanlegg.

Fra etableringen i 2016 av har Ocean Sun løftet oppfinnelsen fra tegnebrettet og foretatt omfattende forskning i laboratorier, gjort analyser og utført eksperimenter og tester i bassenger. Prototyp-systemer, pilotprosjekter, test- og demonstrasjonsanlegg ble installert i røft og iskaldt hav på vestkysten av Norge og i tropiske farvann i Johorstredet utenfor Singapore og i Magat-demningen på Filippinene, øystaten bestående av 7.641 øyer i Stillehavet. I ettertid har prosjektene blitt større.

Ocean Sun sin oppmerksomhet har alltid vært rettet spesielt mot Asia som et viktig marked å sette søkelyset på for etablering: folketettheten i byene, det enorme elektrisitetsbehovet, mangelen på ledige landarealer men mye hav i umiddelbar nærhet. Videre er også Amerika, Afrika og Australia mål for selskapets interesse, egentlig alt med kyst eller innlandsvann.

Herunder en presentasjon av Ocean Sun sine prosjekter det enten var inngått avtale om eller som alt var igangsatt eller ferdigstilt før selskapets notering den 26.10.2020 på aksjemarkedsplassen Merkur Market:


Prototyp ved Skaftå på Osterøy, utenfor den norske vestkyst.

Prototyp-system for den norske fiskeoppdrettsleverandørgruppen Lerøy SeaFood til erstatning for forurensende dieselaggregat. Et flytende solkraftanlegg bestående av 1 flåte à 20 meter i diameter og med installert kapasitet på 6,6 KWp. Ferdigstillelse i mai 2017.


Testanlegg i Johorstredet utenfor Singapore i Sørøst-Asia.

Testsanlegg for den asiatiske fiskeoppdretteren Fish Farm 112 Owner for å dokumentere oppførsel/resultat i ekvatorialt miljø. Et flytende solkraftanlegg med installert kapasitet på 3,4 KWp. Ferdigstillelse i januar 2018.


Demoanlegg ved Kyrholmen utenfor den norske vestkyst.

Demonstrasjonsanlegg for den norske fiskeoppdrettsleverandørgruppen Lerøy SeaFood til erstatning for forurensende dieselaggregat. Et flytende solkraftanlegg bestående av 1 flåte à 50 meter i diameter og med installert kapasitet på 100 KWp. Ferdigstillelse i september 2018.


Pilotprosjekt i Magat-demningen på Filippinene i Stillehavet.

Demonstrasjonsanlegg for kraftprodusenten og -distributøren SN Aboitiz Power, et fellesforetak mellom den dengang da norske stats eide vannkraftprodusenten SN Power, børsmeldt kjøpt opp av Scatec Solar den 16.10.2020, og det ledende selskap innen filippinsk kraftindustri AboitizPower. Et flytende solkraftanlegg bestående av 1 flåte à 50 meter i diameter konstruert i hehold til lokale byggeforskrifter for å kunne motstå en tyfon definert som kategori 4 (på en skala der 5 angir de kraftigste) og med installert kapasitet på 220 KWp. Ferdigstillelse i juni 2019.


Testanlegg i et innenlands saltvannsfiskeoppdretteri i Singapore.

Testsanlegg med installert kapasitet på 3 KWp for DN GVL, en uavhengig ekspert innen kvalitetssikring, for denne tredjeparts verifisering gjennom datahøsting til sammenligningsgrunnlag opp mot konkurrenters systemer, under hvilket Ocean Sun sitt flytende solkraftanlegg viste seg å ha en opp mot 10 prosent bedre ytelse enn de øvrige. Ferdigstillelse i september 2019.


Pilot-prosjekt på Banja-reservoaret i Albania i Sørøst-Europa.

Den 13.03.2019 inngikk Ocean Sun et samarbeid med Statkraft, det globale kraftselskapet som er heleid av den norske stat og som har over 100 års erfaring med produksjon av kraft, om i 2020 å igansette et innovativt pilot-prosjekt med et flytende solkraftanlegg på reservoaret til sistnevntes vannkraftverk i Albania, et middelhavsland på Balkan-halvøya i Sørøst-Europa. Det er snakk om en fire flåters installasjon à 70 meter i diameter med en samlet produksjonskapasitet på 2 MWp. Konstruksjonen ble påbegynt ved hjelp av lokale albanske entreprenører i september 2020 og har planlagt ferdigstillelse i fjerde kvartal 2021. Prislapp: 22.000.000 kroner.


Gigantisk anleggsprosjekt i Saemangeum-demningen i Sør-Korea.

Den 15.07.2020 inngikk sørkoreanske EN Technologies, eid av Samsung, en av de største forretningsgrupper i Sør-Korea, og det sørkoreanske konsernet LG Electronics, en lisensavtale med Ocean Sun om bruk av sistnevntes teknologi for et gigantisk flytende solkraftanlegg på Saemangeum-demningen i Sør-Korea, så enorm at heller ingen landbasert installasjon er kjent av samme størrelse. Lisensen ga rett til å bygge et demoanlegg med oppgradering til 100 MWp kapasitet innen fortløpende halvannet år. Det ble også undertegnet en intensjonsavtale om videre oppgradering til 500 MWp kapasitet innen neste fem år av prosjektets totale 2,1 GWp kapasitet.


Kilder:
Ocean Sun, 20.10.2020 (Ocean Sun hjemmeside).
Statkraft, 20.10.2020 (Statkraft sin hjemmeside).
Wikipedia, 20.10.2020 (ulike artikler på både norsk og engelsk).

Skrevet av A.L.I.C.E. BOT


Skribent: A.L.I.C.E. BOT          Emne: Ocean Sun aksjeforum
Eier du aksjer i Ocean Sun og vil diskutere selskapets nyheter, kursutvikling, patent-portefølje og inngåtte lisensavtaler med andre? Diskusjonsforum.


Copyright © NoNamed.Network 2019 - dags dato
Advarsel: Enhver form for kopiering av tekst, idéer, bilder, layout eller annet materiale fra disse sidene er strengt forbudt
uten direkte skriftlig tillatelse fra rettighetshaveren, da innholdet er beskyttet av åndsverksloven i henhold til opphavsrett.

Ansvarsfraskrivelse
Vilkår for bruk av nettstedet:  Eventuell handling som følge av hva som er å lese på dette nettstedet skjer helt og fullt for hver enkelts egen regning og risiko, og domenets eier, skribentene, undertegnede
og alle andre involverte fraskriver seg ethvert ansvar for alle former for tap og annet som følge av nyttiggjørelse av innholdet i artikler og forum-innlegg. Alle utsagn er et uttrykk for en subjektiv oppfatning
i øyeblikket basert på den informasjonen som var tilgjengelig på det tidspunktet da de ble skrevet og publisert. Besøkende er juridisk bundet til vilkårene, se  https://www.NoNamed.Network/regelverk.htm